Coachen op afstand

Ons leerplatform ondersteunt het (blended) leren op afstand. Maar hoe kun je jouw rol als coach invullen als er helemaal geen contactonderwijs meer mogelijk is? Ondanks dat de studenten zelfstandig aan de slag kunnen, is het belangrijk dat jij als coach zichtbaar blijft en ze ondersteunt in hun leerproces. In dit document geven we een aantal tips en tricks hoe je dit kunt doen.

Zo zorg je dat je zichtbaar bent als coach

 • Stuur je studenten aan het begin van de week een video waarin je bijvoorbeeld de doelstellingen, de planning of andere belangrijke punten voor die week bespreekt.
 • Geef je normaliter op een bepaalde tijd les? Zorg dan dat je bereikbaar bent op deze tijd. Geef bij je studenten aan dat je dan nog steeds beschikbaar bent om direct vragen te beantwoorden via de mail, Microsoft Teams of bijvoorbeeld via een livestream via YouTube.
 • Zorg ook voor één-op-één coachingsessies. Daarbij maak je de doelstellingen voor de week persoonlijk. Kijk samen met je studenten welke opdrachten het beste aansluiten bij hun leerbehoefte.

Zo organiseer je een online les

 • Je kunt gedurende de week alle vragen van de studenten verzamelen als coach. Organiseer vervolgens een Live Q&A-sessie om de antwoorden te geven. De studenten hebben dan meteen de kans om nog andere vragen te stellen via de chat.
 • Start je een gezamenlijke online les? Check dan eerst of alle studenten je kunnen horen en zien. Vraag de studenten om hun microfoon te dempen. Dit voorkomt achtergrondgeluiden. Wanneer ze iets willen zeggen, dan kunnen ze deze weer aan zetten.
 • Een deel van de opdrachten in het leerplatform zijn groepsopdrachten. Bepaal bij deze opdrachten of de samenwerking op afstand kan. Studenten kunnen bijvoorbeeld in Microsoft Teams een groepschat aanmaken. Zo kunnen zij (via video) overleggen over de opdracht. Je kunt dit ook integreren in je eigen online les.
 • In sommige opdrachten van het leerplatform moeten de studenten presenteren aan de klas. Inventariseer bij je studenten wie dit nodig heeft om een opdracht af te ronden. Je kunt hen dan via Microsoft Teams via de personenlijst een ‘genodigde maken’ en de presentatie kan gewoon doorgaan.

Zo houd je de voortgang van de studenten in de gaten

 • Je kunt de studenten aan het begin van de week een planning voor die week laten sturen. Op het leerplatform kun je de voortgang in de gaten houden.
 • Houd een digitaal spreekuur met je studenten om persoonlijk bij ze in te checken. Op deze manier heeft iedere student de mogelijkheid om zijn of haar vragen te stellen en kun jij ze verder helpen.

Zo geef je regelmatig feedback op de opdrachten

 • Zorg dat je feedback geeft op de opdrachten die ze inleveren en hier niet mee wacht tot de steekproef. Zo kun je tijdig bijsturen indien nodig. Je kunt de feedback vormgeven met behulp van onderstaande tips.
 • Voer tijdens de digitale één-op-één coaching actief discussie en reflectie met de studenten over de inhoud van de kerntaken en werkprocessen. Waarom heeft de opdracht hier een bijdrage aan geleverd? Waarom was deze opdracht belangrijk?
 • Betrek de studenten in het feedbackproces. Je kunt alle studenten vragen om in het leerplatform voor iedere opdracht een extra bewijsstuk in te leveren. In bijvoorbeeld een Word-bestand kunnen zij per opdracht vragen stellen of reflecteren op het gemaakte werk. Je kunt studenten bijvoorbeeld vragen om:
  1. feedbackvragen op te laten stellen waar zij antwoord op willen;
  2. sterke en zwakke punten te benoemen over hun gemaakte opdracht;
  3. de studenten te laten reflecteren op het proces.
 • Noem de (verbeter)punten zo concreet mogelijk in de feedback. Let er hierbij op dat je geen beschrijving geeft over de opdracht, geen oordeel, interpretatie of evaluatie. De feedback dient immers ter ondersteuning van het leerproces.
 • Beperk de hoeveelheid feedback, zodat de studenten niet overspoeld worden.
 • De gegeven feedback moet de student ondersteunen in het herkennen van de vervolgstappen, zodat zij weten hoe ze deze moeten nemen. Definieer daarom een aantal actiepunten voor de student om hen in de goede richting te sturen.
 • Geef zo af en toe ook feedback op opdrachten vóór ze officieel zijn. Een student kan een bestand inleveren via het leerplatform. Na de feedback kun je hen de mogelijkheid geven om de (verbeterde versie van de) opdrachten opnieuw in te leveren.
 • Bespreek de feedback tijdens een digitaal één-op-één coachingsgesprek. Dit hoeft maar 10 minuten te duren. 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.